گواهینامه مهارت حرفه ای روش های نوین تدریس پداگوژی | مهندس مجید درویش زاده

گواهینامه مهارت حرفه ای روش های نوین تدریس پداگوژی

گواهینامه مهارت حرفه ای روش های نوین تدریس پداگوژی

مهندس مجید درویش زاده

مرکز تربیت مربی و پژوهش های فنی و حرفه ای 

سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور 

شماره گواهینامه : ۱۹۰۰۷۰

رئیس مرکز تربیت مربی: علی توکلی گلپایگانی 

گواهینامه -مهارت حرفه ای روش های نوین تدریس پداگوژی
گواهینامه -مهارت حرفه ای روش های نوین تدریس پداگوژی

پاسخ خود را ثبت کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *